De Habimat X2 neemt je
communicatiemanagement volledig in handen.
Hij is echt je persoonlijke assistent.

home
 

Privacy.

De gegevens die u op deze website via de formulieren invult, gebruikt TEM NV voor de vlotte dienstverlening zoals de verwerking van de inschrijvingen voor cursussen, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d.
TEM NV deelt de door u verstrekte gegevens niet mee aan derden tenzij wij daar bij wet zouden worden toe verplicht.

De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Brussel. Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijft u naar TEM NV, Bergensesteenweg 1150, 1070 Brussel, of mailt u naar info@habimat.be.
Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be of op de website www.privacycommission.be.


 
Schrijf in op de nieuwsbrief Contacteer ons
informatie over oudere modellen

privacy
disclaimer
site map

concept, design & web development by Virtuality